Mamma och son med rullator

Bli medlem nu!

Bli medlem och få en bok!

Just nu får du som blir medlem boken "Rättigheter och möjligheter". Läs mer om boken här.

Klicka här för att fylla i din medlemsansökan till RBU

Föräldraskap bjuder på både glädje och svåra beslut och utmaningar.

Om ditt barn har rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar kan det vara extra tufft att få vardagen att fungera. Hos RBU träffas föräldrar som är i samma situation. Du får råd, tips och vägledning.

Det finns 27 stycken region- och lokalföreningar runt om i landet. Där träffas barn, föräldrar och syskon. Föreningarna ordnar aktiviteter utifrån medlemmarnas intressen och önskemål. Barnen får chans att leka, lära och testa allt från folkrace och elhockey till ridning och musik. Många föreningar är aktiva när det gäller att påverka i de frågor som rör barn och ungdomars rättigheter.

Som medlem i RBU kan du

  • delta i sociala aktiviteter med andra familjer
  • tillsammans med 12 000 andra medlemmar påverka politiska beslut
  • få kostnadsfri juridisk rådgivning
  • teckna Unik försäkring
  • delta på våra kurser och läger, konferenser och seminarier för ett rabatterat pris

I medlemskapet ingår också tidningen Rörelse som kommer i brevlådan sex gånger per år. 

Medlemsavgiften är 300-385 kr, beroende på vilken distriktsförening du/ni tillhör.