Om RBU

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, skapar bättre förutsättningar för barn och ungdomar med rörelsehinder.

I RBU samlas barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar, syskon, och alla andra som vill vara medlemmar. RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder.

RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Vi uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och konferenser.

RBU startade 1955 och har idag omkring 12 000 medlemmar i distrikts- och lokalföreningar runt om i hela landet.

När du blir medlem går du med i en av RBU:s föreningar. Du kan även vara medlem i flera RBU-föreningar. Aktiviteterna i RBU-föreningarna kan omfatta allt från att tillsammans påverka makthavare till att träffas för spännande och roliga fritidsaktiviteter.

Vänd dig till oss i RBU. Du är varmt välkommen!