Om RBU

Alla barn har rätt till en bra barndom med allt vad det innebär av kärlek, respekt, omsorg och utveckling. 

Sverige har skrivit under FN:s Barnkonvention, och för närvarande (2016) pågår en utredning om att den ska bli svensk lag. Den svenska regeringsformen, som är en grundlag, slår fast att samhället ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 

Det är en styrka att svensk lag har ett barnrättsperspektiv. I vårt land finns en bred uppslutning kring barns rättigheter. Trots detta - det som anses självklart för barn i allmänhet bedöms ibland som mindre viktigt för barn med rörelsenedsättning. Det vill RBU ändra på! 

RBU står upp för barnens rättigheter
Vi sätter alltid barnets bästa främst. Vi bekämpar diskriminering och orättvisor, och vi accepterar aldrig att grupp ställs mot grupp. Vår vision om ett rättvist samhälle där alla barn och unga kan leva utvecklande och goda liv är utgångspunkten för allt vi gör. 

För att nå dit krävs förändrade attityder i vårt samhälle, både i politiken och bland ”vanligt” folk. RBU driver därför ett aktivt intressepolitiskt arbete genom att informera, uppvakta politiker och driva de frågor som har betydelse för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar. Vi tar strid när det behövs och bekämpar fördomar och diskriminering som fortfarande finns i vårt samhälle.

Bildades för 60 år sedan
RBU har funnits sedan 1955. Då var det vanligt att barn sattes på institution och tvingades växa upp långt från föräldrar och syskon. Den tiden är lyckligtvis förbi, men mycket arbete återstår. Vi är cirka 12 000 medlemmar i distrikts- och lokalföreningar runt om i hela landet. I föreningarna träffas familjer och utbyter erfarenheter, arrangerar sociala aktiviteter med barnen i fokus och påverkar sitt närsamhälle och makthavarna där.

Bli medlem