RBU:s ordförande har bytt namn

2013-02- 22, 11:06

RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba har återtagit sitt flicknamn och heter numera Agnetha Vikenger. Hennes nya e-postadress är agnetha.vikenger@rbu.se.