Detta är orättvist på riktigt!

2012-05- 07, 02:22

Du kanske har sett vår kampanj i tunnelbanan? Vi vill berätta om den orättvisa som drabbar många barn och unga med rörelsehinder i Sverige.  Det handlar om att många har förlorat eller riskerar att förlora sin personliga assistans. Tanken bakom kampanjen är att ett antal politiker (som representanter för samtliga politiker) får utstå orättvisa påhopp som parallell till de orättvisor som drabbar barn med rörelsehinder. Vi kallar den ”En orättvis kampanj”. Här är bakgrunden:

Lagen som ger barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans har funnits sedan 1994. Syftet är att skapa jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Helt enkelt möjlighet att leva som andra.

Men under de senaste åren har det blivit en allt strängare tolkning av reglerna för vem som har rätt till personlig assistans. En dom i den högsta förvaltningsdomstolen har gjort att fler än tidigare har blivit av med sin assistans och många har fått sina livsvillkor begränsade.

Samtidigt talas det ofta om att assistansen kostar mycket pengar och vissa politiker anser att detta är ett problem. Det oroar oss. Dessutom har de senaste årens avslöjanden om bedrägerier med assistansersättning gjort att många har kopplat ihop assistansen med fusk och skumrask.


Allt detta sammantaget gör att det nu är dags att sätta ner foten ordentligt och visa att vi inte accepterar några försämringar i den personliga assistansen! Det handlar inte om någon lyx utan om en alldeles nödvändig rättighet.

Lördagen den 5 maj arrangerade vi tillsammans med flera andra organisationer en stor manifestation under parollen ”Utan assistans stannar livet”.  Flera hundra personer deltog i manifestationen och det var bara början.

Den 23 maj anordnar RBU ett riksdagsseminarium, där vi samlar ansvariga myndigheter och politiker för att kräva tydliga ställningstaganden från de som har makt att förändra. Då vill vi att politikerna tar ställning för rätten till personlig assistans. Läs mer här

Vi behöver också ditt stöd i vår kamp för barns rätt till personlig assistans! Du kan bli medlem i RBU här.  Vill du istället ge ett ekonomiskt bidrag till RBU:s arbete för barn med rörelsehinder kan du göra det här.

Läs gärna mer om vad den personliga assistansen betyder för barn i vår rapport ”Assistans med Barnen i Centrum”.

Om du vill veta vad vi tycker om utredningen ”Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning” (SOU 2012:6) kan du läsa vårt remissyttrande här.

Har du någon berättelse om positiva eller negativa erfarenheter i samband med personlig assistans? I så fall vill vi gärna ta del av den. Hör av dig till RBU:s förbundsjurist Henrik Petrén på henrik.petren@rbu.se.

Läs också artikeln "Klotterkupp mot makthavarna" här

Bifogade filer Storlek Filformat
72.96 kB pdf