Borg-jour

Anders Borgs ansikte, neutral bakgrund, över bilden står texten: Borg-jour 00-2
2013-03- 04, 05:38

Anders Borg anser inte att han har tid att träffa representanter för Torsdagsaktionen för att prata om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering, trots att regeringen nu berett svaren om ”Bortom fagert tal” i mer 800 dagar. Därför har vi inrättat Borg-jour vilket innebär att vi, så snart Anders Borg får en lucka, är redo att träffa honom.

Anders, Torsdagaktionen vill nu göra det ännu enklare för dig att få till ett möte. När lucka uppstår, ring Borg-jouren 076-294 97 97 så är vi beredda.