Ge mig vingar som bär!

RBU bedrev från 2007 till 2010 projektet "Ge mig vingar som bär! - om transitionsprocessen mot vuxenlivet" i samarbete med Habiliteringen i Uppsala län, med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet heter ”Ge mig vingar som bär!” och handlar om hur man kan stödja barn och ungdomar i transitionsprocessen mot vuxenblivandet. Inom projektet har verktyg tagits fram till personal, ungdomar och föräldrar för att underlätta arbetet.

I projektet har följande personer arbetat: Eva-Lena Söderlund, projektledare och arbetsterapeut Ingrid Claesson, socionom Renée Höglin, journalist Charlotte Holmberg, socionom

Vetenskaplig ledare: Tina Granat, biträdande verksamhetschef, Habiliteringen för barn och vuxna, Uppsala län

Unga med funktionsnedsättningar blir vuxna

Planeringen av vuxenlivet bör starta tidigt. Den ska vara realistisk, positiv och innefatta förväntningar och hopp. En bättre självbild och självkänsla gör steget in i vuxenvärlden lättare. Det är aldrig för tidigt att börja tänka på framtiden. Det behövs en systematisk satsning på att lära en ung person med funktionsnedsättning att föra sin egen talan, ha koll på sin hälsa, kunna be om hjälp och ta eget ansvar. När individen har kontroll på sitt liv så utvecklas självkänslan.

Stöd till ungdomra

I ”Ge mig vingar som bär” har en modell till stöd för unga med funktionsnedsättning utvecklats efter förebild från Bloorview Kids Rehab i Toronto, Kanada. Materialet som tagits fram är översatt och anpassat till svenska förhållanden.

Arbetet enligt modellen medför ett nytt förhållningssätt med tydligare fokus på individen, inte på diagnos. För att få insikt och vara motiverad till insatser får ungdomarna möjlighet att testa gränser. Genom att träffa äldre personer i likartad situation stärks självbilden.

Tidigt stöd till föräldrar och personal

För att övergången från tonår till vuxen ska bli så bra som möjligt visar våra erfarenheter att tidigt stöd till föräldrar är avgörande. Barnet ska successivt bli mer delaktig i sitt eget liv, med stöd av föräldrar. Även personal behöver en fördjupad utbildning och bör vända sig mer till ungdomarna själva och inte via den unges föräldrar.

Ta kommandot över sitt liv

Det är viktigt att ungdomarna lär känna sig själva, sin funktionsnedsättning och sina medicinska behov. Kunskap stärker självkänslan och gör det lättare för dem att hitta strategier för att klara vardagen och ta kommandot över sitt liv.

Material: Beställ material

För mer information kontakta eva-lena.soderlund@lul.se