RBU Västernorrland

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Västernorrland, RBU Västernorrland, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar. Föreningen arbetar lokalt i Västernorrland för att förbättra villkoren för medlemmarna. Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster.

RBU Västernorrland är en länsavdelning under Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
RBU Sundsvall-Timrå och RBU Örnsköldsvik är lokalavdelningar under länsavdelningen.

I RBU Sundsvall-Timrå jobbar vi intressepolitiskt genom att bl a använda våra årsrapporter i samarbetet med kommunen och habiliteringen, och vi samverkar också med de andra handikappföreningarna, KHR, HSO, Norrlidens barnhabilitering och kommunens socialtjänst. Vi finns bl a med i gruppen kring Himlabadet i Sundsvall för att kunna påverka utformingen redan från början så att anpassningarna för rörelsehindrade blir bra. Vi påverkar och upplyser genom att skriva tidningsartiklar och insändare till våra dagstidningar och har även kontakt med andra media tex radio och TV.

Vill du komma i kontakt med RBU Västernorrland eller RBU Sundsvall-Timrå kan du ringa 060 – 22517 eller maila på adress ann-louise.m@telia.com

Du kan också skriva till oss.
Vår adress är:
RBU Västernorrland
c/o Ann-Louise Magnusson
S:t Olofsvägen 1
864 33 Matfors

eller också kan du ta kontakt med någon i styrelsen för RBU Västernorrland. Gå in på rubriken "Föreningskontakter" så ser du alla medlemmar. Styrelsen för RBU Sundsvall-Timrå hittar du på en egen sida.

I styrelserna sitter föräldrar till barn med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar. Kom gärna med förslag på vilka frågor du tycker är viktiga.