RBU Norrbotten

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Norrbotten, RBU Norrbotten, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder. Det är ca 150 familjer (drygt 400 personer) som är medlemmar i RBU Norrbotten. Föreningen arbetar lokalt i Norrbotten för att förbättra villkoren för medlemmarna. Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster.

RBU Norrbotten har även en lokalförening i Luleå. Den har representanter med i olika samrådsgrupper inom Luleå kommun och får på så vis information och kan påverka i frågor som rör skola, habilitering, boende, sysselsättning etc. Lokalföreningen anordnar också olika aktiviteter för medlemmarna. Även om du inte bor i Luleå är du förstås välkommen att delta i lokalföreningens aktiviteter (se t ex "Aktuellt RBU Luleå").

Kontakt

RBU Norrbotten är en liten förening och har inte någon anställd personal. Alla som engagerar sig i RBU gör det alltså ideellt, på fritiden. RBU Norrbotten samarbetar med lokalföreningen RBU Luleå som har en liten lokal i ABF-huset på Kronan-området i Luleå. Det är alltså ingen som jobbar där dagligen, men det är i den lokalen som lokalföreningen har sina styrelsemöten och där finns pärmarkiv och annat material.

Du kan skicka e-post till RBU Luleås e-postadress: rbu.lule-kansli@telia.com eller skriv ett brev till: RBU Luleå, Storgatan 13, 972 32 LULEÅ.
E-post och post vidarebefordras till RBU Norrbotten och vi kollar posten ungefär varannan vecka.

Du kan också ta kontakt direkt med någon av styrelsemedlemmarna för RBU Norrbotten (se Föreningskontakter i högermenyn) eller styrelserna för lokalföreningarna i Luleå (under "kontakt i menyn till höger. I styrelserna sitter föräldrar till barn med rörelsehinder och andra funktionshinder.
Kontaktombuden representerar ett visst funktionshinder, dessa personer hittar du under rubriken Kontaktombud också i menyn till höger.

Bankgironummer
RBU Norrbotten har bankgironr: 438-6702
RBU Luleå har bankgironr: 438-6686

Föreningsnyheter

Nedan följer alla nyheter från vår förening.

Kommande styrelsemöten

2011-04- 14, 11:00

4 maj 2011
29 juni 2011