RBU Jämtland

RBU Jämtlands styrelse

Ordförande
Maud Ekqvist
Tel 070-276 46 03, 0682-30209
maud.ekqvist@telia.com

Sekreterare
Ingela Persson
Tel 070-6852872, 063-46005

Kassör
Ann-Britt Widegren-Jonsson
Tel 070-523 69 73
abwj@live.se

Ledamöter
Cecilia Bergman
Tel 073-82 59 22
bergmanscissi@hotmail.com

Ann-Katrine Pettersson
Tel 070-652 51 66
ann_katrinep@hotmail.com

Carl Spångberg
070-560 68 72
calle.spangberg@gmail.se

Anna Widegren- Jonsson
Tel 070-259 30 83
widejons@live.se

Suppelant
Daniel Bäck
Tel: 070-679 93 89
daniel74creek@hotmail.com

Kontaktombud ADHD
Britt-Mari Frank
063-809 45
063-80945@comhem.se

Kontaktombud CP o flerfunktionshinder
Cecilia Bergman
063-860 70
073-822 67 92
bergmanscissi@hotmail.com

Kontaktombud PWS
Henrik Andersson
063-12 66 47

Kontaktombud RMB
Ingela Persson
063-46005
070-6852872

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Jämtland, RBU Jämtland, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder. Föreningen arbetar lokalt i Jämtland för att förbättra villkoren för medlemmarna.

Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster. RBU Jämtland är en del av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Som medlem i RBU Jämtland får du information om föreningens verksamhet och aktuella aktiviteter. Alla, även icke funktionshindrade, är välkomna som medlemmar. Du som arbetar med barn och ungdomar inom vård- och omsorg får stort utbyte av RBU. Även du som är anhörig eller vän är naturligtvis hjärtligt välkommen!