Glad flicka som vinkar

Diagnos

RBU:s utgångspunkt är att barn med funktionsnedsättning i första hand är just barn, med samma behov och önskningar som andra barn.

Det är därför RBU har valt att samla flera olika diagnoser inom samma organisation bland annat CP, ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar. Vi vet också att vi når längre i vårt arbete när vi lyfter fram de behov som förenar barn och ungdomar oberoende av vilket funktionsnedsättning de har.

RBU:s diagnosarbete

Men RBU arbetar även diagnosuppdelat. Listan är inte fullständig, det finns fler underdiagnoser representerade inom RBU. Genom att klicka på rubrikerna till vänster eller här nedan kan du läsa mer om dem.

RBU uppdrag från kongressen är att sprida ny kunskap från varje diagnosområde till sina medlemmar. Läs mer om hur vi gör, under menyn RBU:s diagnosarbete till vänster.

Diagnosombud

I många RBU-föreningar finns ombud för de diagnoser som är vanliga inom RBU. Diagnosombuden har egen erfarenhet, oftast ett eget barn, med diagnosen. Har du frågor om en diagnos kan du kontakta diagnosombudet i din RBU-förening.