Vad är CP, Cerebral Pares?

CP, Cerebral Pares, orsakas av en skada i den omogna hjärnan. Skadan uppstår antingen under fostertiden, under förlossningen eller under de första två åren. Orsaken kan vara missbildningar, infektioner eller störningar i hjärnans blodcirkulation.

CP är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn. Den mest karakteristiska följden är nedsatt förmåga att koordinera rörelser.

I Sverige föds cirka 200 barn med CP varje år. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad varierar mycket mellan olika barn. Det är heller inte ovanligt att barn med CP har ytterligare funktionsnedsättningar, som exempelvis utvecklingsstörning, epilepsi, uppmärksamhetsstörning, perceptionstörningar och synskador.

Träning och stimulans

Efter medicinsk utredning bestäms vilken behandling barnet behöver för atutvecklas efter sin egen bästa förmåga. Det är vanligt med sjukgymnastik, arbetsterapi samt tal- och språkträning. Hos små barn med CP sker behandlingen oftast i form av lek och rörelseträning. Flera olika träningsmetoder finns som framgångsrikt ökar rörelseförmågan och främjar utvecklingen hos barnen.

Runt varje barn finns ett habiltieringsteam som ger barn och föräldrar stöd, råd och behandling. Målet är att ge varje barn med CP så goda förutsättningar som möjligt. För barnets psykiska utveckling är det också viktigt att få stimulerande upplevelser genom att leka på sina villkor och pröva sina förmågor. Barnet får också pröva ut olika typer av hjälpmedel som kan underlätta vardag och fritid.

Sverige ligger långt fram i forskningsfronten och kunskapen om både hur barn med CP utvecklas och om olika träningsmodeller ökar ständigt.

Bli medlem

Klicka här för att bli medlem

Bifogade filer Storlek Filformat
Folder cerebral pares 222.69 kB pdf