två flickor som håller hand och hoppar

Åsikter

På dessa sidor hittar du RBU:s åsikter i olika frågor som berör våra medlemmar. Du hittar också remissyttranden, pressmeddelanden samt årsrapporter som behandlar olika viktiga frågor för våra medlemmar.

Under menyn "Råd och stöd" får du som medlem information om viktiga samhällsfrågor som du kan komma i kontakt med.